ENDUSTRIYEL YAPILAR

ENDUSTRIYEL YAPILAR

Endüstri tesisleri büyük yatırımlardır. Fikir sürecinden itibaren detaylı bir ilerleme göstererek oluşturulurlar. Uzun süre verimli bir çalışma ortamı yaratacak ve rekabet ortamına uyum sağlayacak şekilde planlanırlar. İşletmenin verimliliğini etkileyen önemli unsurlar; işletmenin prosesinin iyi bir şekilde tanımlanması, bu doğrultuda ekipman seçimi, arazinin uygun şartlar gözetilerek belirlenmesi olarak sıralanabilir.